Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

De Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) regelen de contractuele relatie tussen elke gebruiker van de website www.studiochassepatate.nl (hierna: een “Gebruiker” of “Jij”) en het bedrijf Studio Chasse Patate, gevestigd in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 71102310 (hierna: “Studio Chasse Patate”).

Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel en alleen van toepassing en vervangen alle andere voorwaarden, tenzij vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend.

 

Artikel 2. Gebruik website

Jij garandeert de juistheid van de door jou op deze Website verstrekte informatie. Studio Chasse Patate behoudt zich het recht voor elke bestelling van jou te annuleren of te weigeren als er met jou een geschil over de betaling van een eerdere bestelling bestaat.

 

2.1 Eigenschappen van de producten

De op de Website aangeboden producten zijn (kunst)foto’s in beperkte oplage. Elk product wordt geleverd met een ophangsysteem, waardoor het direct te gebruiken is. De werken zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van het plaatsen van de bestellingen en onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. De werken blijven eigendom van Studio Chasse Patate tot aan de volledige betaling van de vermelde prijs is voldaan.

 

2.2 Een bestelling plaatsen

Voor het plaatsen van een bestelling dient de Gebruiker in ieder geval de volgende stappen te ondernemen:

  1. Je kiest een kunstwerk. je kunt op de site een of meerdere kunstwerken tegelijk bestellen;
  2. Vervolgens geeft je aan naar welk adres de bestelling verzonden kan worden;
  3. je kunt een kunstwerk bestellen met of zonder klant account. Indien u een klant account heeft, kun je daarop inloggen om je bestelling te plaatsen;
  4. Vervolgens bepaal je op welke manier je wilt betalen. Controleer eerst de bestelling goed;
  5. Voor je de bestelling afrondt, dient je akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Je doet dit door het vakje aan te vinken dat geplaatst is bij de link naar deze Algemene Voorwaarden;
  6. Vervolgens betaal je de bestelling via het door jou gekozen betalingsmiddel;
  7. Tot slot ontvangt je een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres;
  8. De bestelling is daadwerkelijk geplaatst wanneer Studio Chasse Patate het geld van jouw bank ontvangen heeft. Geen paniek. Dat is bijna direct. Je bestelling wordt daarna in productie genomen en zo snel als mogelijk afgeleverd op het door jouw opgegeven adres. Daarna hoef je het werk alleen nog maar op te hangen en te genieten.

 

2.3 Betalen

Je bestelling wordt pas in productie genomen na ontvangst van de betaling. Je kunt op twee manieren betalen:

Via iDeal: voor Nederlandse banken. Selecteer uw eigen bank en volg de betaalinstructies.

Via Credit card. Volg de betaalinstructies

 

2.4 Levering

Verwerking van de bestellingen

Iedere bestelling wordt pas na ontvangst van de betaling in productie genomen. Levering vindt binnen 15 werkdagen na bestelling plaats. Alle werken van één bestelling worden gelijktijdig verzonden. Werken met de vermelding “uitverkocht” kunnen niet meer worden besteld.

 

Afleveradres

Studio Chasse Patate levert binnen de Europese Unie. Mocht je buiten de Europese Unie wonen en geïnteresseerd zijn, kunt je contact opnemen. De bestelling wordt afgeleverd op het adres dat je op het moment van de bestelling als “afleveradres” hebt bevestigd, dit adres kan afwijken van het “factuuradres”.

 

Verzendkosten

De verzendkosten voor bestellingen met een afleveradres binnen de Europese Unie neemt Studio Chasse Patate voor haar rekening. Bij een afleveradres buiten de EU worden de verzendkosten in rekening gebracht. Deze zullen vooraf met je besproken worden en de bestelling wordt pas doorgevoerd na uw akkoord op deze kosten. Indien je niet akkoord gaat met deze kosten, wordt uw bestelling geannuleerd.

 

Voor alle producten die buiten de Europese Unie worden verzonden, kunnen douanerechten, andere lokale heffingen, invoerrechten of door de overheid opgelegde heffingen verschuldigd zijn. Deze rechten en heffingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Studio Chasse Patate. Ze zijn voor jouw rekening en vallen onder jouw volledige verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de aangifte als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land. Wij adviseren je om over deze onderwerpen bij de plaatselijke autoriteiten inlichtingen in te winnen.

 

Ontvangst van de producten

Bij ontvangst van jouw bestelling is het jouw verantwoordelijkheid om de status van de producten te controleren. Alle betrokken partijen behandelen de kunstwerken met de grootste zorg. De kunstwerken zijn ook zo ingepakt dat beschadigingen worden voorkomen. Toch kan er altijd iets mis gaan. Indien je het kunstwerk beschadigd ontvangt, verzoeken wij je foto’s van de beschadigingen te maken, deze naar ons te mailen en zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Dan zorgen we voor een passende oplossing.

 

2.5 Herroepingsrecht & recht van retour

Het is belangrijk dat jij tevreden bent met het kunstwerk aan de muur. Dat betekent dat als er iets niet in orde is, je direct contact kunt opnemen. Er kan altijd iets misgaan tijdens het productieproces of de verzending. Afhankelijk van het probleem informeert Studio Chasse Patate je direct over het adres en de wijze voor retourzending. Indien het een productiefout betreft of indien er schade is opgetreden tijdens het vervoer, neemt  voor Studio Chasse Patate de kosten voor het terugsturen voor haar rekening.

 

Bevalt het werk je toch niet? Je kunt het werk altijd binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Neem dan ook contact op, Studio Chasse Patate zal je vervolgens  informeren over het adres en de wijze voor retourzending. Kosten voor de retourzending zijn in dit geval voor jou.

 

2.6 Klantenservice en klachten

Voor al uw vragen of klachten kunt je een e-mail sturen naar barry@studiochassepatate.nl. We streven ernaar jouw e-mail binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Mocht je telefonisch contact willen opnemen, kan dat op maandag tot en met vrijdag van 19:30 tot 22:00 uur (Amsterdamse tijd, GMT +1) op het telefoonnummer +31 (0) 634345927. Van het verkopen van kunst kun je immers niet leven. Ik heb nog een echte baan en ben daardoor slecht bereikbaar op kantooruren.

 

Artikel 3. Overmacht

Studio Chasse Patate kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de verwerking van jouw bestelling in geval van vertragingen of niet-uitvoeringen voortvloeiend uit overmacht.

 

Artikel 4. Bescherming persoonsgegevens

Studio Chasse Patate behandelt jouw persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Studio Chasse Patate deelt jouw gegevens niet met anderen, tenzij dit nodig is om de werken te produceren en te leveren. Studio Chasse Patate bewerkt of verspreidt jouw gegevens slechts aan de( fotolab)partner in verband met de verwerking van jouw bestelling , die deze bestelling vervolgens overdraagt aan de vervoerder zodat jouw bestelling op het door jou opgegeven adres kan worden afgeleverd.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Studio Chasse Patate heeft de Website met de grootste zorg samengesteld. Zij kan echter niet garanderen dat de Website altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Studio Chasse Patate houdt zich het recht voor de Website (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat je daar enige rechten uit kan ontlenen. Studio Chasse Patate is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Website, tenzij de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studio Chasse Patate.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud en vormgeving van de) Website, afbeeldingen en foto’s berusten uitsluitend en exclusief bij Studio Chasse Patate. Zonder toestemming van Studio Chasse Patate is het niet toegestaan om de foto’s en (delen van) de Website te kopiëren of de naam van Studio Chasse Patate te gebruiken.

 

Artikel 7. Identiteit van de ondernemer

Studio Chasse Patate, met bijbehorend de websites  www.studiochassepatate.nl en

www.wielrenneniseenkunst.nl

 

Vestigingsadres: Nieuwe Vaart 28 18 23 DG Alkmaar

Telefoonnummer: +31(0)6 34345927. Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 19:30 tot 22:00 uur (Amsterdamse tijd, GMT +1) op het telefoonnummer +31 (0) 634345927

 

E-mailadres: barry@studiochassepatate.nl

 

KvK-nummer: 71102310

BTW-identificatienummer: NL002072562B18

 

Artikel 8. Wijzigingen

Studio Chasse Patate kan van tijd tot tijd genoodzaakt zijn om bepaalde bepalingen van haar Algemene Voorwaarden te wijzigen, hierdoor is het noodzakelijk dat je ze voor elk bezoek aan de Website van Studio Chasse Patate (www.studiochassepatate.nl) opnieuw leest. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze online worden geplaatst (de datum van de plaatsing online is onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld) en ze kunnen niet van toepassing zijn op eerder afgesloten contracten. Elke aankoop op de Website wordt beheerst door de Algemene Voorwaarden die op de datum van de bestelling van toepassing zijn. Door bevestiging van uw bestelling gaat je, zonder voorbehoud, akkoord met de Algemene Voorwaarden nadat je ze hebt gelezen.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Datum: 4 september 2018